Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.257

Verš

mukti-hetuka tāraka haya ‘rāma-nāma’
‘kṛṣṇa-nāma’ pāraka hañā kare prema-dāna

Synonyma

mukti-hetuka — příčina osvobození; tāraka — osvoboditel; haya — je; rāma-nāma — svaté jméno Pána Rāmy; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; pāraka — to, co člověka přepraví na druhý břeh oceánu nevědomosti; hañā — jsoucí; kare — dává; prema-dāna — dar lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Svaté jméno Pána Rāmy zajisté udílí osvobození, ale svaté jméno Kṛṣṇy přepraví živou bytost na druhý břeh oceánu nevědomosti a nakonec ji obdaří extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.“

Význam

VÝZNAM: Tento verš nepřímo vysvětluje význam zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Hare Kṛṣṇa mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – obsahuje jak jméno Pána Kṛṣṇy, tak jméno Pána Rāmy. Pán Rāma dává příležitost dosáhnout osvobození, ale pouhým osvobozením živá bytost nezíská ten pravý duchovní prospěch. Někdy se stává, že ten, kdo je vysvobozen z hmotného světa, ale nemá útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, znovu poklesne do hmotného světa. Osvobození je jako stav rekonvalescence, ve kterém již člověk nemá horečku, ale ještě není úplně zdravý. Pokud v tomto stavu není opatrný, nemoc se mu může vrátit. Osvobození tedy nezaručuje takové bezpečí jako útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy. Śāstra uvádí:

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

„Ó Pane, inteligence těch, kteří se považují za osvobozené, ale postrádají oddanost, je nečistá. I když se za pomoci přísné askeze povýší na tu nejvyšší úroveň osvobození, zajisté znovu poklesnou do hmotné existence, protože nepřijali útočiště u Tvých lotosových nohou.“ (Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.32) Yuṣmad-aṅghrayaḥ se vztahuje na lotosové nohy Kṛṣṇy. Pokud živá bytost nepřijme útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou, poklesne (patanty adhaḥ) dokonce i z úrovně osvobození. Hare Kṛṣṇa mahā-mantra však dává osvobození, a zároveň nabízí útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy. Ten, kdo po osvobození přijme útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, rozvine svou spící extatickou lásku ke Kṛṣṇovi, což je nejvyšší dokonalost života.