Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.139

Verš

tabe sei veśyā gurura ājñā la-ila
gṛha-vitta yebā chila, brāhmaṇere dila

Synonyma

tabe — potom; sei — tato; veśyā — prostitutka; gurura — duchovního mistra; ājñā — pokyn; la-ila — přijala; gṛha-vitta — veškerý domácí majetek; yebā — cokoliv; chila — bylo; brāhmaṇerebrāhmaṇům; dila — dala.

Překlad

Prostitutka potom podle pokynu svého duchovního mistra rozdala brāhmaṇům vše, co doma měla.

Význam

VÝZNAM: Někdy je zde místo slova gṛha-vitta slovo gṛha-vṛtti. Vṛtti znamená „profese“. Gṛha-vṛtti prostitutky bylo okouzlit hlupáky a přimět je k sexu. Slovo gṛha-vṛtti zde však není vhodné. Správné slovo je gṛha-vitta, což znamená „vše, co měla doma“. Protože tato dívka svůj majetek nashromáždila prostitucí, byl to produkt jejího hříšného života. Pokud takovým majetkem obdarujeme brāhmaṇy a vaiṣṇavy, kteří díky svému pokroku v duchovním životě mohou tyto věci zaměstnat ve službě Pánu, dárci to nepřímo pomůže, protože je tak zbaven hříšných reakcí. Kṛṣṇa slibuje: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi – „Zachráním tě před následky všech hříchů.“ Když naši oddaní prosí o milodary nebo vybírají příspěvky v podobě členských poplatků, jsou tyto peníze, které do hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přicházejí, použity výlučně pro rozvíjení vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Oddaní vědomí si Kṛṣṇy vybírají peníze od druhých pro službu Kṛṣṇovi a sami se spokojí s Kṛṣṇovým prasādam a čímkoliv, co jim Kṛṣṇa pro jejich živobytí pošle. Netouží po hmotném pohodlí. Vynakládají však velké úsilí na to, aby zaměstnali majetek prostitutek nebo osob, které jsou více méně jako prostitutky, ve službě Pánu, a tak je zbavili následků jejich hříchů. Vaiṣṇavský guru přijímá peníze nebo jiné příspěvky, ale nepoužívá je pro uspokojení svých smyslů. Čistý vaiṣṇava si o sobě myslí, že není schopen osvobodit od následků hříšného života ani jednoho člověka, ale zaměstnává tvrdě vydělané peníze lidí ve službě Pánu a tak je osvobozuje od následků jejich hříchů. Vaiṣṇavský guru nikdy nezávisí na příspěvcích od svých žáků. Po vzoru Haridāse Ṭhākura si čistý vaiṣṇava nevezme od nikoho ani halíř, ale své následovníky nabádá, aby pro službu Pánu utratili vše, co mají.