Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.25

Verš

uttama hañā vaiṣṇava habe nirabhimāna
jīve sammāna dibe jāni’ ‘kṛṣṇa’-adhiṣṭhāna

Synonyma

uttama hañā — i když je velmi vznešený; vaiṣṇava — oddaný; habe — měl by být; nirabhimāna — bez pýchy; jīve — všem živým bytostem; sammāna dibe — měl by projevovat úctu; jāni' — když ví; kṛṣṇa-adhiṣṭhāna — místo, kde sídlí Kṛṣṇa.

Překlad

„I když je vaiṣṇava tou nejvznešenější osobou, není pyšný a každému projevuje úctu, protože ví, že v každém sídlí Kṛṣṇa.“