Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.58

Verš

pāka-sāmagrī ānaha, āmi yāhā cāi’
ye māgila, śivānanda āni’ dilā tāi

Synonyma

pāka-sāmagrī ānaha — přineste vše potřebné na vaření; āmi yāhā cāi — vše, co chci; ye māgila — vše, co chtěl; śivānanda — Śivānanda Sena; āni' — když přinesl; dilā tāi — předal vše.

Překlad

Nṛsiṁhānanda Brahmacārī řekl Śivānandovi: „Přines prosím vše, co k vaření potřebuji.“ Śivānanda Sena mu tedy okamžitě přinesl vše, oč požádal.