Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.66

Verš

svarūpa-gosāñi tabe cintā pāilā mane
bhakta-gaṇa lañā vicāra kailā āra dine

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; tabe — poté; cintā — úzkost či myšlenku; pāilā mane — dostal v mysli; bhakta-gaṇa lañā — mezi všemi oddanými; vicāra kailā — zvažoval; āra dine — dalšího dne.

Překlad

Svarūpa Dāmodara si dělal velké starosti, ale potom dostal nápad. Dalšího dne ho společně s ostatními oddanými zvažoval.