Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.13

Verš

sahasra-vadane yabe kahaye ‘ananta’
eka-dinera līlāra tabu nāhi pāya anta

Synonyma

sahasra-vadane — tisíci úst; yabe — když; kahaye — říká; ananta — Pán Ananta; eka-dinera — jednoho dne; līlāra — zábav; tabu — přesto; nāhi — ne; pāya — dosáhne; anta — hranici.

Překlad

I kdyby se tisícihlavý Ananta snažil popsat byť jen jeden den zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zjistil by, že zcela je popsat nedokáže.