Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.13

Verš

śūdra-vaiṣṇavera ghare yāya bheṭa lañā
ei-mata tāṅra ucchiṣṭa khāya lukāñā

Synonyma

śūdra-vaiṣṇavera — vaiṣṇavů narozených v rodinách śūdrů; ghare — do domů; yāya — chodí; bheṭa lañā — beroucí dary; ei-mata — takto; tāṅra — jejich; ucchiṣṭa — zbytky jídla; khāya — jí; lukāñā — ukrývající se.

Překlad

Dary nosil také do domů vaiṣṇavů narozených v rodinách śūdrů. Poté se schoval, a tak jedl zbytky jídla, které oni vyhodili.