Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.111

Verš

āsvāda dūre rahu, yāra gandhe māte mana
āpanā vinā anya mādhurya karāya vismaraṇa

Synonyma

āsvāda — chuť; dūre rahu — nechme stranou; yāra — čeho; gandhe — vůní; māte — je potěšena; mana — mysl; āpanā vinā — mimo sebe; anya — jinou; mādhurya — sladkost; karāya vismaraṇa — způsobí zapomenutí.

Překlad

„Necháme-li stranou jejich chuť, i jejich vůně těší mysl a způsobuje zapomenutí jakékoliv jiné sladkosti mimo té své.“