Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.49

Verš

āge vṛkṣa-gaṇa dekhe puṣpa-phala-bhare
śākhā saba paḍiyāche pṛthivī-upare

Synonyma

āge — před sebou; vṛkṣa-gaṇa — stromy; dekhe — vidí; puṣpa-phala-bhare — přetížené květy a ovocem; śākhā saba — všechny větve; paḍiyāche — ohýbají se; pṛthivī-upare — k zemi.

Překlad

Gopī potom přišly ke stromům tak obtěžkaným plody a květy, že se jejich větve ohýbaly k zemi.