Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.120

Verš

samīpe nīlādreś caṭaka-giri-rājasya kalanād
aye goṣṭhe govardhana-giri-patiṁ lokitum itaḥ
vrajann asmīty uktvā pramada iva dhāvann avadhṛto
gaṇaiḥ svair gaurāṅgo hṛdaya udayan māṁ madayati

Synonyma

samīpe — nedaleko; nīlādreḥ — Džagannáth Purí; caṭaka — nazývaného Čatak; giri-rājasya — krále dun; kalanāt — po spatření; aye — ó; goṣṭhe — pastvinu; govardhana-giri-patim — Góvardhan, krále kopců; lokitum — vidět; itaḥ — odsud; vrajan — jdoucí; asmi — jsem; iti — tak; uktvā — když řekl; pramadaḥ — šílený; iva — jako když; dhāvan — utíkající; avadhṛtaḥ — následovaný; gaṇaiḥ — oddanými; svaiḥ — svými; gaurāṅgaḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; hṛdaye — v srdci; udayan — probouzí se; mām — mě; madayati — přivádí k šílenství.

Překlad

„Nedaleko Džagannáth Purí je velká písečná duna zvaná Čatak-parvat. Když ji Śrī Caitanya Mahāprabhu spatřil, řekl: ,Ó, musím jít do Vradži zhlédnout kopec Góvardhan!̀ Potom se k ní rozběhl jako šílený a všichni vaiṣṇavové běželi za Ním. Tento výjev se probouzí v mém srdci a přivádí mě k šílenství.“

Význam

Tento verš je osmou slokou Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣi.