Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.87

Verš

āira caraṇa yāi’ karilā vandana
jagannāthera vastra-prasāda kailā nivedana

Synonyma

āira — Śacīmāty; caraṇa — k lotosovým nohám; yāi' — šel a; karilā vandana — přednesl modlitby; jagannāthera — Pána Jagannātha; vastra-prasāda — látku a prasādam; kailā nivedana — předal.

Překlad

Když tam přišel, přednesl modlitby u jejích lotosových nohou a pak jí předal látku a prasādam od Pána Jagannātha.