Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.84

Verš

svarūpa, jagadānanda, kāśīśvara, śaṅkara
cāri-jana pariveśana kare nirantara

Synonyma

svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; kāśīśvara — Kāśīśvara; śaṅkara — Śaṅkara; cāri-jana — čtyři lidé; pariveśana kare — slouží; nirantara — neustále.

Překlad

Ti čtyři – Svarūpa Dāmodara, Jagadānanda, Kāśīśvara a Śaṅkara – rozdávali prasādam bez zastavení.