Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.61

Verš

ei-mate nṛtya prabhu kailā kata-kṣaṇa
svarūpa-gosāñi prabhure karāila sāvadhāna

Synonyma

ei-mate — takto; nṛtya — tanec; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — prováděl; kata-kṣaṇa — nějakou dobu; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karāila — přiměl vykonat; sāvadhāna — postarání se o další obřady.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nějakou dobu tančil a potom Mu Svarūpa Dāmodara Gosvāmī řekl o dalších obřadech, které je třeba pro tělo Ṭhākura Haridāse vykonat.