Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.26

Verš

cira-sthāyī kṣīra-sāra, maṇḍādi-vikāra
amṛta-karpūra ādi aneka prakāra

Synonyma

cira-sthāyī — trvanlivý; kṣīra-sāra — sýr; maṇḍādi-vikāra — různé sladkosti z maṇḍy neboli mléka a smetany; amṛta-karpūra — jídlo z mléka a kafru; ādi — a dalších; aneka prakāra — mnoho druhů.

Překlad

Zhotovila trvanlivý sýr, mnoho druhů sladkostí s mlékem a smetanou a mnoho dalších rozmanitých jídel, jako například amṛta-karpūra.