Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.1

Verš

vande śrī-kṛṣṇa-caitanyaṁ
bhaktānugraha-kātaram
yena kenāpi santuṣṭaṁ
bhakta-dattena śraddhayā

Synonyma

vande — s úctou se klaním; śrī-kṛṣṇa-caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhakta — Jeho oddaným; anugraha-kātaram — dychtivému prokázat milost; yena kena-api — čímkoliv; santuṣṭam — potěšen; bhakta — Jeho oddanými; dattena — obětovaným; śraddhayā — s vírou a láskou.

Překlad

S úctou se klaním Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, který vždy s potěšením přijme vše, co Mu Jeho oddaní s vírou a láskou nabídnou, a je neustále připravený jim udělit svou milost.