Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.111

Verš

rūpa haridāsa duṅhe vasilā piṇḍā-tale
sabāra āgrahe nā uṭhilā piṇḍāra upare

Synonyma

rūpa haridāsa — Rūpa Gosvāmī a Haridāsa Ṭhākura; duṅhe — oba; vasilā — usedli; piṇḍā-tale — pod vyvýšeným místem, na kterém seděl Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabāra — všech oddaných; āgrahe — naléhání; uṭhilā — nevystoupili; piṅḍāra upare — nahoru, na místo, kde se svými společníky seděl Pán.

Překlad

Rūpa Gosvāmī a Haridāsa Ṭhākura seděli na zemi pod stupínkem, na kterém seděl Śrī Caitanya Mahāprabhu. I když je všichni žádali, aby si sedli na stejnou úroveň jako Pán a Jeho společníci, oni to neudělali.