Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.38

Verš

ātma-icchāmṛte vṛkṣa siñci nirantara
tāhāte asaṅkhya phala vṛkṣera upara

Synonyma

ātma — vlastní já; icchā-amṛte — nektarem přání; vṛkṣa — strom; siñci — pokropit; nirantara — neustále; tāhāte — tam; asaṅkhya — nesčetné; phala — plody; vṛkṣera — stromě; upara — na.

Překlad

„Díky transcendentální touze Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, je tento strom kropen vodou, a tak na něm rostou nesčetné plody lásky k Bohu.“

Význam

Bůh je neomezený a Jeho touhy jsou také neomezené. Tento příklad neomezeného počtu plodů je ve skutečnosti správný i v hmotném kontextu, protože pokud nám Nejvyšší Osobnost Božství bude přát, může být k mání tolik ovoce, obilí a dalších potravin, že je lidé celého světa nesnědí, ani kdyby jedli desetkrát více, než kolik mohou. V tomto hmotném světě ve skutečnosti není ničeho nedostatek, až na vědomí Kṛṣṇy. Pokud by se lidé stali vědomými si Kṛṣṇy, bylo by díky transcendentální vůli Nejvyšší Osobnosti Božství tolik potravy, že by lidé neměli vůbec žádné ekonomické problémy. To je snadno pochopitelná skutečnost. Úroda ovoce a květů nezávisí na naší vůli, ale na svrchované vůli Pána, Osobnosti Božství. Bude-li potěšen, může dodat dostatek ovoce, květin a tak dále, avšak pokud jsou lidé ateističtí, potom příroda na základě Jeho vůle dodávku potravy omezí. Například v některých krajích Indie, zvláště v Maháráštře, Uttarpradéši a dalších přilehlých státech, je někdy velký nedostatek potravin, protože neprší. Takzvaní vědci a ekonomové s tím však nemohou nic dělat. Pro vyřešení všech problémů tedy člověk musí usilovat o přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství, a to tak, že si začne být vědom Kṛṣṇy a pravidelně Jej bude oddanou službou uctívat.