Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.54

Verš

sevāra adhyakṣa — śrī-paṇḍita haridāsa
tāṅra yaśaḥ-guṇa sarva-jagate prakāśa

Synonyma

sevāra — služby; adhyakṣa — správce; śrī-paṇḍita haridāsa — Haridāsa Paṇḍita; tāṅra — jeho; yaśaḥ — sláva; guṇa — vlastnosti; sarva-jagate — po celém světě; prakāśa — známé.

Překlad

Vedoucím služebníkem tam byl Śrī Haridāsa Paṇḍita. Jeho vlastnosti a sláva jsou známé po celém světě.

Význam

Śrī Haridāsa Paṇḍita byl žákem Śrī Ananty Ācāryi, který byl žákem Gadādhara Paṇḍita.