Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.21

Verš

svatantra īśvara prema-nigūḍha-bhāṇdāra
bilāila yāre tāre, nā kaila vicāra

Synonyma

svatantra — zcela nezávislý; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; prema — lásky k Bohu; nigūḍha — velmi důvěrná; bhāṇḍāra — zásoba; bilāila — rozdával; yāre — komukoliv; tāre — všem; — ne; kaila — dělal; vicāra — rozlišování.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je jako Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, naprosto nezávislý. Přestože jde o to nejtajnější požehnání, může rozdávat lásku k Bohu každému bez rozdílu.

Význam

V tom spočívá prospěch hnutí Pána Caitanyi. Přijde-li člověk nějakým způsobem do styku s hnutím Hare Kṛṣṇa, okamžitě pokročí v duchovním vědomí a rozvine lásku k Bohu bez ohledu na to, zda je śūdra, vaiśya, Jagāi, Mādhāi nebo ještě nižší. My máme nyní praktickou zkušenost s tím, že toto hnutí dělá všude po celém světě z mnoha takových lidí milovníky Boha jednoduše zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Śrī Caitanya Mahāprabhu se ve skutečnosti objevil jako duchovní mistr celého světa. Nerozlišuje mezi těmi, kdo se dopouštějí přestupků, a mezi nevinnými. Kṛṣṇa-prema-pradāya te – štědře rozdává lásku k Bohu každému, což je možno opravdu zažít, jak je řečeno v dalším verši.