Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.171

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — kniha jménem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl šířit saṅkīrtanové hnutí lásky ke Kṛṣṇovi po celém světě, a tak ho během své přítomnosti sám podněcoval. Rūpu Gosvāmīho a Sanātanu Gosvāmīho poslal do Vrindávanu, Nityānandu do Bengálska a sám šel do jižní Indie. Milostivě tak přenechal úkol kázat Jeho učení ve zbytku světa Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy. Členové této společnosti si musí být neustále vědomi toho, že když se budou držet zásad a budou upřímně kázat podle pokynů ācāryů, budou mít skutečná požehnání Pána Caitanyi Mahāprabhua, a jejich kázání bude úspěšné všude po celém světě.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmé kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, ve které je popsán Pán Caitanya v pěti podobách.