Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.170

Verš

sabākāra pādapadme koṭi namaskāra
yaiche taiche kahi kichu caitanya-vihāra

Synonyma

sabākāra — jich všech; pāda-padme — lotosovým nohám; koṭi — nesčetné; namaskāra — poklony; yaiche taiche — tak či onak; kahi — říkám; kichu — něco; caitanya-vihāra — o zábavách Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Znovu a znovu se klaním Pañca-tattvě. Myslím si, že tak budu schopen popsat alespoň něco o zábavách Pána Caitanyi Mahāprabhua.