Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.169

Verš

śrī-caitanya, nityānanda, advaita, — tina jana
śrīvāsa-gadādhara-ādi yata bhakta-gaṇa

Synonyma

śrī-caitanya, nityānanda, advaita — Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nityānanda Prabhu a Advaita Prabhu; tina — tito tři; jana — osobnosti; śrīvāsa-gadādhara — Śrīvāsa a Gadādhara; ādi — a další; yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní.

Překlad

Když zpíváme Pañca-tattva mahā-mantru, musíme zpívat jména Śrī Caitanyi, Nityānandy, Advaity, Gadādhara a Śrīvāse i s jejich mnoha oddanými. To je správný postup.