Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.166

Verš

āpane dakṣiṇa deśa karilā gamana
grāme grāme kailā kṛṣṇa-nāma pracāraṇa

Synonyma

āpane — osobně; dakṣiṇa deśa — jižní Indie; karilā — podnikl; gamana — cestu; grāme grāme — v každé vesnici; kailā — činil; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; pracāraṇa — šíření.

Překlad

Samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu se vydal do jižní Indie a šířil svaté jméno Pána Kṛṣṇy v každé vesnici a každém městě.