Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.165

Verš

nityānanda-gosāñe pāṭhāilā gauḍa-deśe
teṅho bhakti pracārilā aśeṣa-viśeṣe

Synonyma

nityānanda — Pán Nityānanda; gosāñeācārya; pāṭhāilā — byl poslán; gauḍa-deśe — do Bengálska; teṅho — On; bhakti — oddanou službu; pracārilā — kázal; aśeṣa-viśeṣe — ve velkém.

Překlad

Tak jako byli Rūpa a Sanātana Gosvāmī posláni do Mathury, byl Nityānanda Prabhu poslán do Bengálska, aby tam mohutně kázal učení Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Jméno Pána Nityānandy je v Bengálsku velmi známé. Každý, kdo zná Pána Nityānandu, zná samozřejmě také Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua, ale existují i zmatení oddaní, kteří zdůrazňují více důležitost Pána Nityānandy než Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To není správné. Śrī Caitanya Mahāprabhu by také neměl být zdůrazňován více než Pán Nityānanda. Autor Caitanya-caritāmṛty opustil svůj domov právě proto, že jeho bratr považoval Śrī Caitanyu Mahāprabhua za důležitějšího než Nityānandu Prabhua. Ve skutečnosti bychom měli vzdávat úctu celé Pañca-tattvě, aniž bychom pošetile rozlišovali a považovali Nityānandu Prabhua, Caitanyu Mahāprabhua nebo Advaitu Prabhua za větší než ostatní. Úcty by se mělo dostávat všem stejně: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Všichni oddaní Pána Caitanyi nebo Nityānandy jsou hodni úcty.