Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.164

Verš

mathurāte pāṭhāila rūpa-sanātana
dui senā-pati kaila bhakti pracāraṇa

Synonyma

mathurāte — k Mathuře; pāṭhāila — poslal; rūpa-sanātana — dva bratry, Rūpu Gosvāmīho a Sanātanu Gosvāmīho; dui — oba; senā-pati — generálové; kaila — určil jim; bhakti — oddanou službu; pracāraṇa — šířit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vypravil své dva generály, Rūpu Gosvāmīho a Sanātanu Gosvāmīho, kázat oddanou službu do Vrindávanu.

Význam

Když Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī přišli do Vrindávanu, nebyl tam ani jeden chrám, ale díky kázání se jim postupně podařilo různé chrámy postavit. Sanātana Gosvāmī postavil chrám Madana-mohana a Śrī Rūpa Gosvāmī postavil chrám Govindajīho. Jejich synovec Jīva Gosvāmī postavil chrám Rādhā-Dāmodara, Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī chrám Rādhā-ramaṇa, Śrī Lokanātha Gosvāmī chrám Gokulānandy a Śyāmānanda Gosvāmī chrám Śyāmasundara. Takto bylo postupně postaveno mnoho chrámů. Pro kázání je stavění chrámů také nezbytné. Gosvāmī nejen psali knihy, ale také zakládali chrámy, protože pro kázání je třeba obojí. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl, aby se Jeho saṅkīrtanové hnutí šířilo po celém světě. Nyní, když se tohoto úkolu ujala Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy, by její členové měli nejen stavět chrámy v každém městě a vesnici na Zemi, ale také šířit knihy, které již byly napsány, a počet těchto knih dále zvětšovat. Jak distribuce knih, tak stavba chrámů tedy musí pokračovat současně.