Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.130

Verš

‘praṇava’, mahā-vākya — tāhā kari’ ācchādana
mahāvākye kari ‘tat tvam asi’ra sthāpana

Synonyma

praṇavaoṁkāra; mahā-vākya — hlavní mantra; tāhā — toto; kari' — konající; ācchādana — zakryto; mahā-vākye — místo hlavní mantry; kari — činím; tat-tvam-asi'ra sthāpana — zavedení výroku tat tvam asi.

Překlad

„Praṇava (oṁkāra) je mahā-vākya (mahā-mantra) ve Védách. Śaṅkarācāryovi následovníci to zakrývají, aby neautorizovaně zdůrazňovali mantru tat tvam asi.“

Význam

Māyāvādští filosofové zdůrazňují výroky jako tat tvam asi, so 'ham a podobně, ale nezdůrazňují skutečnou mahā-mantru, praṇavu (oṁkāru). Jelikož zkreslují védské poznání, dopouštějí se největšího přestupku u lotosových nohou Pána. Pán Caitanya Mahāprabhu jasně řekl: māyāvādī kṛṣṇe aparādhī – „Māyāvādští filosofové urážejí Pána Kṛṣṇu tím nejhorším způsobem.“ Pán Kṛṣṇa prohlašuje:

tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān
saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān
āsurīṣv eva yoniṣu

„Ty, kteří jsou závistiví, podlí a nejnižší z lidí, neustále vrhám do oceánu hmotné existence, do různých démonských druhů.“ (Bg. 16.19) Māyāvādské filosofy čeká po smrti život v démonských druzích, protože nenávidí Kṛṣṇu. Když Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (9.34): man-manā bhava mad bhakto mad-yājī māṁ namaskuru („zaměstnávej svou mysl neustále myšlenkami na Mne, staň se Mým oddaným, klaň se Mi a uctívej Mě“), jeden démonský učenec říká, že to není Kṛṣṇa, komu se musíme odevzdat. Tento učenec trpí již v tomto životě, a jestliže si všechno předurčené strádání nevytrpí nyní, bude muset v dalším životě trpět znovu. Musíme si dávat velký pozor na negativní postoj vůči Nejvyšší Osobnosti Božství. V příštím verši tedy Śrī Caitanya Mahāprabhu jasně popisuje smysl Véd.