Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.76

Verš

ānera ki kathā, baladeva mahāśaya
yāṅra bhāva — śuddha-sakhya-vātsalyādi-maya

Synonyma

ānera — o ostatních; ki kathā — co říci; baladeva — Pán Baladeva; mahāśaya — Nejvyšší Osobnost; yāṅra — Jeho; bhāva — emoce; śuddha-sakhya — čisté přátelství; vātsalya-ādi-maya — s nádechem rodičovské lásky.

Překlad

Co říci o ostatních, když i Pán Baladeva, Nejvyšší Osobnost Božství, oplývá pocity čistého přátelství a rodičovské lásky?

Význam

Pán Baladeva obvykle jednal jako Kṛṣṇův věčný služebník, třebaže se zjevil ještě před narozením Kṛṣṇy, a byl proto Kṛṣṇovým úctyhodným starším bratrem. V duchovním světě vládnou všem Vaikuṇṭhám čtveřice Kṛṣṇových expanzí, známé jako catur-vyūha. Jedná se o přímé expanze Baladevy. Osobitým rysem Nejvyššího Pána je, že každý v duchovním světě se považuje za Jeho služebníka. Podle společenských konvencí může být Kṛṣṇovi někdo nadřízený, ale ve skutečnosti Mu každý slouží. Na žádné planetě v duchovním ani hmotném světě proto není nikdo schopen Pána Kṛṣṇu překonat nebo od Něho vyžadovat službu. Každý naopak slouží Jemu. Čím více se tedy někdo zaměstná službou Pánu Kṛṣṇovi, tím je důležitější, a naopak, čím méně kdo Kṛṣṇovi transcendentálně slouží, tím více na sebe přivolává neštěstí v podobě znečištění hmotou. V hmotném světě se sice materialisté snaží s Bohem splynout nebo s Ním soupeřit, ale ve skutečnosti Mu každý přímo či nepřímo slouží. Čím více někdo zapomíná na službu Kṛṣṇovi, tím více je považován za umírajícího. Když tedy osoba rozvine čisté vědomí Kṛṣṇy, okamžitě rozvine svůj věčný služebnický vztah s Kṛṣṇou.