Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.4

Verš

mahā-viṣṇur jagat-kartā
māyayā yaḥ sṛjaty adaḥ
tasyāvatāra evāyam
advaitācārya īśvaraḥ

Synonyma

mahā-viṣṇuḥ — Mahā-Viṣṇu, sídlo bezprostřední příčiny; jagat-kartā — stvořitel vesmírů; māyayā — matoucí energií; yaḥ — kdo; sṛjati — tvoří; adaḥ — tento vesmír; tasya — Jeho; avatāraḥ — inkarnace; eva — jistě; ayam — tento; advaita-ācāryaḥ — Śrī Advaita Ācārya; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán, sídlo hmotné příčiny.

Překlad

Pán Advaita Ācārya je inkarnací Mahā-Viṣṇua, jehož hlavní úlohou je prostřednictvím činností māyi stvořit tento vesmírný svět.