Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.20

Verš

advaita-rūpe kare śakti-sañcāraṇa
ataeva advaita hayena mukhya kāraṇa

Synonyma

advaita-rūpe — v podobě Advaity Ācāryi; kare — činí; śakti-sañcāraṇa — obdaření energií; ataeva — proto; advaita — Advaita Ācārya; hayena — je; mukhya kāraṇa — původní příčina.

Překlad

V podobě Advaity obdařuje hmotné složky tvořivou energií. Proto je Advaita původní příčinou stvoření.