Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.119

Verš

dui śloke kahila advaita-tattva-nirūpaṇa
pañca-tattvera vicāra kichu śuna, bhakta-gaṇa

Synonyma

dui śloke — ve dvou verších; kahila — popsal; advaita — o Advaitovi; tattva- <->nirūpaṇa — určení pravdy; pañca-tattvera — pěti pravd; vicāra — zvážení; kichu — něco; śuna — prosím slyšte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Překlad

Tak jsem ve dvou verších popsal pravdu týkající se Advaity Ācāryi. Nyní, ó oddaní, prosím slyšte o pěti pravdách (pañca-tattvě).