Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.97

Verš

brahmāṇḍa-pramāṇa pañcāśat-koṭi-yojana
āyāma, vistāra, dui haya eka sama

Synonyma

brahmāṇḍa-pramāṇa — rozměry vesmíru; pañcāśat — padesát; koṭi — deset miliónů; yojana — jednotek o délce 12,9 km; āyāma — délka; vistāra — šířka; dui — obě; haya — jsou; eka sama — stejné.

Překlad

Tento hmotný vesmír měří pět set miliónů yojanů. Jeho délka i šířka jsou stejné.