Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.94

Verš

sei ta’ puruṣa ananta-brahmāṇḍa sṛjiyā
saba aṇḍe praveśilā bahu-mūrti hañā

Synonyma

sei — tato; ta' — jistě; puruṣa — inkarnace; ananta-brahmāṇḍa — nesčetné vesmíry; sṛjiyā — tvořící; saba — všechny; aṇḍe — do vesmírů podobajících se vejci; praveśilā — vstoupil; bahu-mūrti hañā — přijímající rozmanité podoby.

Překlad

Poté, co první puruṣa stvořil milióny vesmírů, vstoupil do každého z nich zvlášť v podobě Śrī Garbhodakaśāyīho.