Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.207

Verš

emana nirghṛṇa more kebā kṛpā kare
eka nityānanda vinu jagat bhitare

Synonyma

emana — tak; nirghṛṇa — odpornému; more — mně; kebā — kdo; kṛpā — milost; kare — prokáže; eka — jeden; nityānanda — Pán Nityānanda; vinu — než; jagat — světě; bhitare — ve.

Překlad

Kdo jiný v tomto světě než Nityānanda by mohl prokázat milost tak odpornému člověku, jako jsem já?