Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.204

Verš

jaya jaya nityānanda-caraṇāravinda
yāṅhā haite pāinu śrī-rādhā-govinda

Synonyma

jaya jaya — sláva; nityānanda — Pána Nityānandy; caraṇa-aravinda — lotosovým nohám; yāṅhā haite — od něhož; pāinu — jsem získal; śrī-rādhā- govinda — útočiště u Śrī Rādhy a Govindy.

Překlad

Sláva, sláva lotosovým nohám Pána Nityānandy, jehož milostí jsem dospěl ke Śrī Rādě a Govindovi!

Význam

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura, známý díky své básnické sbírce zvané Prārthanā, v jedné ze svých modliteb naříká: „Kdy mi dá Pán Nityānanda svoji milost, a já zapomenu na všechny světské touhy?“ Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura potvrzuje, že dokud člověk není osvobozen od světských tužeb po uspokojování tělesných a smyslových požadavků, nemůže porozumět Vrindávanu, transcendentálnímu sídlu Pána Kṛṣṇy. Dále také potvrzuje, že pokud neprojdeme průpravou od šesti Gosvāmīch, nemůžeme porozumět milostným vztahům Rādhy a Kṛṣṇy. V jiném verši Narottama dāsa Ṭhākura řekl, že do vztahů Rādhy a Kṛṣṇy nelze proniknout bez bezpříčinné milosti Nityānandy Prabhua.