Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.99-100

Verš

prema-bhakti śikhāite āpane avatari
rādhā-bhāva-kānti dui aṅgīkāra kari’
śrī-kṛṣṇa-caitanya-rūpe kaila avatāra
ei ta’ pañcama ślokera artha paracāra

Synonyma

prema-bhakti — oddaná služba s láskou k Bohu; śikhāite — aby učil; āpane — osobně; avatari — sestupující; rādhā-bhāva — náladu Śrīmatī Rādhārāṇī; kānti — jas; dui — dvě; aṅgīkāra kari' — přijímající; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; rūpe — v podobě; kaila — učinil; avatāra — inkarnaci; ei — tento; ta' — jistě; pañcama — pátého; ślokera — verše; artha — význam; paracāra — prohlášení.

Překlad

Kṛṣṇa se zjevil jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya s náladou a barvou pleti Śrī Rādhy, aby hlásal prema-bhakti (láskyplnou oddanou službu Bohu). Tak jsem vysvětlil pátý verš.