Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.3

Verš

caturtha ślokera artha kaila vivaraṇa
pañcama ślokera artha śuna bhakta-gaṇa

Synonyma

caturtha — čtvrtého; ślokera — verše; artha — význam; kaila — učinil; vivaraṇa — popis; pañcama — pátého; ślokera — verše; artha — význam; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Překlad

Popsal jsem význam čtvrtého verše. Ó oddaní, nyní prosím vyslechněte význam verše pátého.