Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.79

Verš

koṭi aśvamedha eka kṛṣṇa nāma sama
yei kahe, se pāṣaṇḍī, daṇḍe tāre yama

Synonyma

koṭi — deset miliónů; aśvamedha — obětí koně; eka — jedno; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; nāma — jméno; sama — rovná se; yei — ten, kdo; kahe — říká; se — on; pāṣaṇḍī — ateista; daṇḍe — potrestá; tāre — jej; yama — Yamarāja.

Překlad

Ten, kdo říká, že deset miliónů obětí aśvamedha se vyrovná zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy, je ateista a Yamarāja ho zaručeně potrestá.

Význam

Z deseti přestupků proti zpívání svatého jména Nejvyšší Osobnosti Božství, Hare Kṛṣṇa, je osmým přestupkem dharma-vrata-tyāga-hutādi-sarva-śubha-kriyā-sāmyam api pramādaḥ. Nikdy bychom neměli považovat zpívání svatých jmen Boha za rovnocenné zbožným činnostem, jako je rozdávání milodarů brāhmaṇům nebo svatým osobám, otevírání dobročinných vzdělávacích institucí, rozdávání jídla zdarma a tak dále. Výsledky zbožných činností se výsledkům zpívání svatého jména Kṛṣṇy nevyrovnají.

Védská písma říkají:

go-koṭi-dānaṁ grahaṇe khagasya
prayāga-gaṅgodaka-kalpa-vāsaḥ
yajñāyutaṁ meru-suvarṇa-dānaṁ
govinda-kīrter na samaṁ śatāṁśaiḥ

„I kdyby člověk rozdal při zatmění slunce jako milodary deset miliónů krav, žil po milióny let u soutoku Gangy s Jamunou nebo obětoval horu zlata brāhmaṇům, nezíská tím ani setinu prospěchu ze zpívání Hare Kṛṣṇa.“ Jinak řečeno, ten, kdo považuje zpívání Hare Kṛṣṇa za nějakou zbožnou činnost, je na scestí. Samozřejmě, že to zbožné je, ale skutečností zůstává, že Kṛṣṇa a Jeho jméno jsou transcendentální, a tudíž stojí vysoko nade všemi světskými zbožnými činnostmi. Zbožné jednání je na hmotné úrovni, kdežto zpívání svatého jména Kṛṣṇy je zcela na duchovní úrovni. I když to pāṣaṇḍī nechápou, zbožná činnost se nikdy nedá se zpíváním svatého jména srovnávat.