Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.36

Verš

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

Synonyma

āsan — byly; varṇāḥ — barvy; trayaḥ — tři; hi — jistě; asya — tohoto; gṛhṇataḥ — který projevuje; anu-yugam — podle věku; tanūḥ — těla; śuklaḥ — bílé; raktaḥ — červené; tathā — takto; pītaḥ — žluté; idānīm — nyní; kṛṣṇatām — načernalou; gataḥ — získal.

Překlad

„Když se tento chlapec (Kṛṣṇa) zjevuje v různých věcích, má tři další barvy pleti – bílou, červenou a žlutou. Nyní se zjevil s transcendentální načernalou barvou.“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.13).