Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.12

Verš

dāsa-sakhā-pitā-mātā-kāntā-gaṇa lañā
vraje krīḍā kare kṛṣṇa premāviṣṭa hañā

Synonyma

dāsa — služebníci; sakhā — přátelé; pitā-mātā — otec a matka; kāntā-gaṇa — milenky; lañā — beroucí; vraje — ve Vradži; krīḍā kare — baví se; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; prema-āviṣṭa — pohroužený v lásce; hañā — jsoucí.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa si ve Vradži užívá se svými oddanými služebníky, přáteli, rodiči a milenkami, pohroužený v transcendentální lásce.

Význam

Sestoupení Śrī Kṛṣṇy, Absolutní Osobnosti Božství, je zcela záměrné. V Bhagavad-gītě je řečeno, že ten, kdo zná pravdu o zjevení Pána Kṛṣṇy a Jeho různých činnostech, je okamžitě osvobozen a nemusí po opuštění svého současného hmotného těla znovu poklesnout na úroveň existence, která se vyznačuje rozením a umíráním. Jinými slovy, ten, kdo Kṛṣṇu skutečně pozná, dovede svůj život k dokonalosti. Nedokonalý život realizujeme v hmotné existenci v pěti různých vztazích, které tu s každým sdílíme: neutralitě, služebnictví, přátelství, rodičovské lásce a milostné lásce mezi manželem a manželkou nebo milencem a milenkou. Těchto pět vztahů, kterých si v hmotném světě užíváme, je zvráceným odrazem vztahů s Absolutní Osobností Božství, jež existují na transcendentální úrovni. Śrī Kṛṣṇa, Absolutní Osobnost, sestupuje proto, aby těchto pět věčně existujících vztahů oživil. Své transcendentální zábavy ve Vradži tedy projevuje z toho důvodu, aby lidé mohli být k této úrovni jednání přitahováni, a mohli zanechat napodobování těchto vztahů na světské úrovni. Poté, co Pán všechny tyto činnosti plně projeví, odejde.