Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.46

Verš

nārera ayana yāte kara daraśana
tāhāteo hao tumi mūla nārāyaṇa

Synonyma

nārera — živých bytostí; ayana — pohyb; yāte — protože; kara — činíš; daraśana — sledování; tāhāteo — proto; hao — jsi; tumi — Ty; mūla — původní; nārāyaṇa — Nārāyaṇa.

Překlad

„Sleduješ putování všech živých bytostí, a to je další důvod, proč jsi původní Pán Nārāyaṇa.“

Význam

Śrī Kṛṣṇa žije jako Paramātmā v srdcích všech živých bytostí v transcendentálním i hmotném světě, a tak sleduje všechny jejich činnosti ve všech fázích času – v minulosti, současnosti i budoucnosti. Śrī Kṛṣṇa ví, co živé bytosti dělaly po stovky a tisíce minulých životů, vidí, co dělají nyní, a tudíž ví, jaké výsledky jim přinese jejich současné jednání v budoucnosti. V Bhagavad-gītě je řečeno, že všechny vesmíry jsou stvořeny, jakmile On pohlédne na hmotnou energii. Nic nemůže existovat bez Jeho dohledu. A protože vidí také sídlo souhrnu všech živých bytostí, je původní Nārāyaṇa.