Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.27

Verš

taru-sama sahiṣṇutā vaiṣṇava karibe
bhartsana-tāḍane kāke kichu nā balibe

Synonyma

taru-sama — jako strom; sahiṣṇutā — snášenlivost; vaiṣṇava — oddaný; karibe — má praktikovat; bhartsana — kárání; tāḍane — trestání; kāke — komukoliv; kichu — něco; — ne; balibe — řekne.

Překlad

„Oddaný, který zpívá svaté jméno, by měl praktikovat snášenlivost, jakou se vyznačuje strom. I když ho někdo kárá nebo trestá, neměl by nic říkat druhým na oplátku.“