Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.196

Verš

tabe sei yavanere āmi ta’ puchila
hindu ‘hari’ bale, tāra svabhāva jānila

Synonyma

tabe — potom; sei — toto; yavanere — pojídačů masa; āmi — já; ta' — jistě; puchila — zeptal jsem se; hindu — hinduista; hari bale — říká Hari; tāra — jeho; svabhāva — přirozenost; jānila — vím.

Překlad

„Já jsem se těch yavanů potom zeptal: ,Vím, že ti hinduisté mají ve zvyku pronášet Hari, Hari.“̀