Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.197

Verš

tumita yavana hañā kene anukṣaṇa
hindura devatāra nāma laha ki kāraṇa

Synonyma

tumita — ale vy; yavana — pojídači masa; hañā — jsoucí; kene — proč; anukṣaṇa — vždy; hindura — hinduistů; devatāra — Boha; nāma — jméno; laha — berete; ki — z jakého; kāraṇa — důvodu.

Překlad

„,Oni pronášejí Hari, protože je to jméno jejich Boha. Vy jste ale muslimové, pojídači masa. Proč tedy vy pronášíte jméno hinduistického Boha?̀“