Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.18

Verš

tabe sapta-prahara chilā prabhu bhāvāveśe
yathā tathā bhakta-gaṇa dekhila viśeṣe

Synonyma

tabe — potom; sapta-prahara — dvacet jedna hodin; chilā — zůstal; prabhu — Pán; bhāva-āveśe — v extázi; yathā — kdekoliv; tathā — všude; bhakta-gaṇa — oddaní; dekhila — viděli; viśeṣe — obzvláště.

Překlad

Po této události zůstal Pán dvacet jedna hodin v extázi a všichni oddaní viděli Jeho příznačné zábavy.

Význam

V místnosti Božstev musí být za trůnem lůžko pro Božstvo. (To by se mělo okamžitě zavést ve všech našich střediscích. Nezáleží na tom, jestli je lůžko velké nebo malé; mělo by mít takové rozměry, aby se vešlo pohodlně do místnosti pro Božstva, ale musí být alespoň nějaké.) Jednoho dne si Pán Caitanya Mahāprabhu sedl v domě Śrīvāse Ṭhākura na Viṣṇuovo lůžko a všichni oddaní Ho uctívali védskými mantrami Puruṣa-sūkty, počínaje veršem sahasra-śīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasra-pāt. Toto veda-stuti by se také mělo zavést, bude-li to možné, pro instalaci Božstev. Během koupání Božstva musí všichni kněží a oddaní zpívat tuto Puruṣa-sūktu a přitom Božstvu obětovat příslušné předměty pro uctívání, jako jsou květy, ovoce, vonné tyčinky, předměty pro ārati, naivedya, vastra a ozdoby. Všichni oddaní takto uctívali Pána Caitanyu Mahāprabhua a On setrval v extázi po sedm prahar neboli dvacet jedna hodin. Využil příležitosti k tomu, aby oddaným ukázal, že je původní Nejvyšší Osobností Božství, Kṛṣṇou, který je zdrojem všech ostatních inkarnací, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (10.8): aham sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate. Všechny podoby Nejvyšší Osobnosti Božství neboli viṣṇu-tattvy emanují z těla Pána Kṛṣṇy. Pán Caitanya Mahāprabhu také odhalil všechna tajná přání oddaných, a tak si byli všichni zcela jisti, že je Nejvyšší Osobností Božství.

Někteří oddaní tento Pánův projev extáze nazývají sāta-prahariyā bhāva neboli „jedenadvacetihodinová extáze“, zatímco jiní mahābhāva-prakāś nebo mahā-prakāś. Popis této sāta-prahariyā bhāvy se nachází v deváté kapitole Madhya-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty, kde se uvádí, že jednu služebnou, která se jmenovala Duḥkhī, požehnal Śrī Caitanya Mahāprabhu jménem Sukhī. Nechal také zavolat Kholāvecu Śrīdhara a ukázal Mu svůj mahā-prakāś. Potom zavolal Murāriho Guptu a ukázal mu svoji podobu Pána Rāmacandry. Dal požehnání Haridāsovi Ṭhākurovi a Advaitu Ācāryu Prabhua požádal, aby vyložil Bhagavad-gītu takovou, jaká je (gītāra satya-pāṭha). Prokázal také zvláštní přízeň Mukundovi.