Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.161

Verš

ataeva jarad-gava māre muni-gaṇa
veda-mantre siddha kare tāhāra jīvana

Synonyma

ataeva — proto; jarad-gava — staré krávy; māre — zabíjeli; muni-gaṇa — mudrci; veda-mantre — mocí védských manter; siddha — oživili; kare — dělá; tāhāra — její; jīvana — život.

Překlad

„Velcí mudrci proto někdy zabíjeli staré krávy a pronášením védských manter je v zájmu dokonalosti přiváděli zpátky k životu.“