Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.142

Verš

uddhata loka bhāṅge kājīra ghara-puṣpavana
vistāri’ varṇilā ihā dāsa-vṛndāvana

Synonyma

uddhata — rozhorlení; loka — lidé; bhāṅge — ničili; kājīra — Kázího; ghara — dům; puṣpa-vana — květinovou zahradu; vistāri' — obšírně; varṇilā — popsal; ihā — toto; dāsa-vṛndāvana — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Někteří velice rozhorlení lidé začali přirozeně Kázímu oplácet jeho chování pustošením jeho domu a květinové zahrady. Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura tuto událost obšírně popsal.