Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.18

Verš

ethā haite viśvarūpa more lañā gelā
sannyāsa karaha tumi, āmāre kahilā

Synonyma

ethā haite — odtud; viśvarūpa — Viśvarūpa; more — Mě; lañā — beroucí s sebou; gelā — šel; sannyāsa — stav odříkání; karaha — přijmi; tumi — Ty také; āmāre — Mně; kahilā — řekl.

Překlad

Pán pravil: „Viśvarūpa Mě odtud odvedl a požádal Mě, abych přijal sannyās.“