Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.9

Verš

miśra kahe, — bālagopāla āche śilā-saṅge
teṅho mūrti hañā ghare khele, jāni, raṅge

Synonyma

miśra kahe — Jagannātha Miśra řekl; bāla-gopāla — Pán Kṛṣṇa jako dítě; āche — je; śilā-saṅge — se śālagrāma-śilou; teṅho — On; mūrti hañā — poté, co přijal svoji transcendentální podobu; ghare — v místnosti; khele — hraje si; jāni — rozumím; raṅge — se zvědavostí.

Překlad

Jagannātha Miśra řekl: „Se śālagrāma-śilou je jistě Kṛṣṇa. Přijal podobu dítěte a hraje si v pokoji.“

Význam

Nachází-li se někde podoba Pána vyřezaná ze dřeva, kamene nebo nějakého jiného materiálu, rozumí se, že je tam Nejvyšší Osobnost Božství. I logicky můžeme pochopit, že všechny hmotné prvky jsou expanze Pánovy energie. A jelikož se energie Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, neliší od Jeho vlastního těla, je Pán ve své energii vždy přítomný a na základě vroucí touhy svého oddaného se projevuje. Jelikož je Pán svrchovaně mocný, je logické, že se může ve své energii projevit. Uctívání Božstva či śālagrāma-śily není modlářství. Božstvo Pána v domě čistého oddaného může jednat naprosto stejně jako ve své původní transcendentální osobnosti.