Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.73

Verš

ucchiṣṭa-garte tyakta-hāṇḍīra upara
basiyāchena sukhe prabhu deva-viśvambhara

Synonyma

ucchiṣṭa-garte — v jámě, kam se vyhazovaly zbytky jídla; tyakta — vyřazené; hāṇḍīra — hrnce; upara — na; basiyāchena — sedl si; sukhe — šťastně; prabhu — Pán; deva — Nejvyšší Bůh; viśvambhara — udržovatel vesmíru.

Překlad

Přestože je Pán udržovatelem celého vesmíru, sedl si jednou do jámy, kam se vyhazují zbytky jídla, na hrnce, které už byly použité k vaření a vyhozené.

Význam

Dříve měli brāhmaṇové ve zvyku každý den doma uctívat Pána Viṣṇua a vařit jídlo vždy v nových hrncích. V Džagannáth Purí se to tak dělá dodnes. Jídlo se vždy uvařilo v nových hliněných hrncích, a ty se po vaření vyhodily. U domu obvykle bývala velká jáma, kam se tyto hrnce házely. Pán Caitanya Mahāprabhu si na hrnce vesele sedl, aby své matce dal ponaučení.