Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.6

Verš

bālya-līlāya āge prabhura uttāna śayana
pitā-mātāya dekhāila cihna caraṇa

Synonyma

bālya-līlāya — při Jeho dětských zábavách; āge — nejdříve; prabhura — Pánovo; uttāna — obracení těla; śayana — ležení; pitā-mātāya — rodičům; dekhāila — ukázal; cihna — znaky; caraṇa — na lotosových nohách.

Překlad

Při svých prvních zábavách se Pán převalil, když ležel v postýlce, a tak rodičům ukázal znaky na svých lotosových nohách.

Význam

Slovo uttāna se také používá ve významu „ležet na posteli tváří vzhůru“ nebo „ležet na zádech“. V některých verzích je slovo utthāna, což znamená „vstoje“. Pán se při svých dětských zábavách snažil opřít o zeď a tak se postavit, ale jako obyčejné dítě upadl, a znovu si lehl na své lůžko.